Get Adobe Flash player

Archives

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Examene

Rezultatele la Evaluarea Națională

Rezultatele la Evaluarea Națională în judeţul CLUJ

Rezultate Competente 2018

Rezultate EN

Proba C) de evaluare a competenţelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala

Examen Bacalaureat proba A

Pentru data de 6.06.2017

Rezultatele Proba A

Evaluari

Evaluare pentru clasa II

Evaluare pentru clasa IV

Evaluare pentru clasa VI

Bacalaureat

(1)Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.
(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, numit în continuare
MECTS, organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.
(4) MECTS organizeaza în fiecare an scolar o sesiune speciala de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale care se desfasoara în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.
(5) Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

http://subiecte2016.edu.ro/2016/bacalaureat/index.html

 

Evaluare-Admitere

Evaluare naţională

Absolvenţii clasei a VIII-a participa la Evaluarea Naţionala, examen naţional
care reprezinta modalitatea de evaluare sumativa a competenţelor dobândite pe parcursul
învaţamântului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfasurare, disciplinele la
care se susţine Evaluarea Naţionala si programele care stau la baza elaborarii itemilor sunt
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin ordin separat.
Media generala obţinuta la Evaluarea Naţionala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învaţamântul liceal de stat.
Conform legii, învaţamântul obligatoriu este învaţamânt de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, învaţamântul se poate organiza si în alte forme de învaţamânt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ..

Admitere in liceu

Scoala care identifică, susţine şi dezvoltă calităţile şi aptitudinile elevilor prin activităţi în echipă pentru a fi capabili să-şi aleagă viitorul dorit şi să se poată adapta dinamicii societăţii, sub genericul   „ Educaţie şi reuşită pentru fiecare”, acordând  şanse egale de reuşită.
Şcoală care oferă fiecăruia posibilitatea unei dezvoltări personale pentru a-şi continua studiile conform aptitudinilor şi sferei de interese. Şcoală care asigură oportunităţi pentru performanţă, deschidere culturală, într-o atmosferă de seriozitate, responsabilitate şi exigenţă.
Şcoală care dezvoltă un sistem  democratic centrat pe beneficiari,  bazat pe competiţie, transparenţă, cooperare, iniţiativă, motivare şi valorizare.
Urmăreşte , prin activităţile desfăşurate, să dezvolte capacitatea elevilor pentru învăţare şi formare continuă, să dezvolte capacitatea de adaptare şi orientare într-o societate concurenţială. Formarea unor cetăţeni cu un comportament responsabil,  social şi civic.