(1)Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.
(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, numit în continuare
MECTS, organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.
(4) MECTS organizeaza în fiecare an scolar o sesiune speciala de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale care se desfasoara în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.
(5) Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

http://subiecte2016.edu.ro/2016/bacalaureat/index.html