Evaluare naţională

Absolvenţii clasei a VIII-a participa la Evaluarea Naţionala, examen naţional
care reprezinta modalitatea de evaluare sumativa a competenţelor dobândite pe parcursul
învaţamântului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfasurare, disciplinele la
care se susţine Evaluarea Naţionala si programele care stau la baza elaborarii itemilor sunt
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin ordin separat.
Media generala obţinuta la Evaluarea Naţionala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învaţamântul liceal de stat.
Conform legii, învaţamântul obligatoriu este învaţamânt de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, învaţamântul se poate organiza si în alte forme de învaţamânt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ..

Admitere in liceu

Scoala care identifică, susţine şi dezvoltă calităţile şi aptitudinile elevilor prin activităţi în echipă pentru a fi capabili să-şi aleagă viitorul dorit şi să se poată adapta dinamicii societăţii, sub genericul   „ Educaţie şi reuşită pentru fiecare”, acordând  şanse egale de reuşită.
Şcoală care oferă fiecăruia posibilitatea unei dezvoltări personale pentru a-şi continua studiile conform aptitudinilor şi sferei de interese. Şcoală care asigură oportunităţi pentru performanţă, deschidere culturală, într-o atmosferă de seriozitate, responsabilitate şi exigenţă.
Şcoală care dezvoltă un sistem  democratic centrat pe beneficiari,  bazat pe competiţie, transparenţă, cooperare, iniţiativă, motivare şi valorizare.
Urmăreşte , prin activităţile desfăşurate, să dezvolte capacitatea elevilor pentru învăţare şi formare continuă, să dezvolte capacitatea de adaptare şi orientare într-o societate concurenţială. Formarea unor cetăţeni cu un comportament responsabil,  social şi civic.