Începând cu data de 6.II.2017 se constituie la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității având următoare componență:

  1. Dr. Bâlc Dorina Florica Maria, reprezentant al dascălilor și al sindicatului
  2.  Puşcaş Maria, membru, reprezentant al dascălilor
  3. Rostas Gabriella-Csilla, membru, reprezentant al dascălilor
  4. Rus Ioan, membru, reprezentant al dascălilor
  5. Șaitiș Adriana-Mariana, membru, reprezentant al părinţilor
  6. Gligan Mihai, membru, reprezentant al elevilor
  7. Schvarcz Tibor, membru, reprezentant al Consiliului Local