Istoricul liceului

            Ca instituţie de învăţământ, şcoala din Huedin a cunoscut mai multe etape de dezvoltare, care corespund unui proces mai general, determinat de Marea Unire din anul 1918. Problema învăţământului primar şi gimnazial a fost rezolvată în mare parte în perioada interbelică (1919 – 1939), însă nu şi a studiilor medii sau liceale.

            Schimbări esenţiale la nivelul învăţământului în oraşul Huedin au fost vizibile după instaurarea comunismului, când noile autorităţi au pus accentul pe cultura de masă. Astfel, începând cu anul 1952, a luat fiinţă Şcoala Medie de 10 ani Huedin, transformată în 1954 în Şcoala Medie Mixtă Huedin.

           În anul 1963 s-a inaugurat un edificiu nou pentru învăţământul liceal, făcându-se astfel o separaţie între învăţământul primar şi gimnazial pe de o parte şi învăţământul mediu-liceal, pe de altă parte.

           Titulatura de Liceul Huedin apare din anul 1965, aceasta schimbându-se în timp, astfel: Liceul de Cultură Generală (1967-1974), Liceul Real Umanist (1974-1977), Liceul Industrial – profil mecanic (1977-1990), iar din septembrie 1990 Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin. La serbarea semicentenarului Liceului în anul 2002, cadrele didactice şi elevii au fost felicitaţi printr-un mesaj transmis de însuşi preşedintele României.

În prezent, Liceul cunoaşte atât o dezvoltare ca număr de secţii şi specializări, cât şi o revenire în parte la forma iniţială, prin cuprinderea unor clase primare şi de gimnaziu, astfel că orientarea actuală a Liceului Teoretic „Octavian Goga” din Huedin încearcă să răspundă schimbărilor din societatea românească.

În această perioadă îndelungată de timp, conducerea executivă distinşi directori ce au fost ajutaţi în îndeplinirea activităţilor de directori adjuncţi.